case

RIEC Oost Nederland

Over de klant

RIEC Oost Nederland

Het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Oost-Nederland (RIEC ON) is opgericht om in gezamenlijkheid met zijn partners op te treden tegen de georganiseerde criminaliteit. Het RIEC ON faciliteert een structurele en integrale aanpak door enerzijds een samenwerking tussen de aangesloten convenantpartners te organiseren en anderzijds het bestuur te adviseren over de mogelijkheden van de bestuurlijke aanpak.

Wat is er aangepakt

Voor klant RIEC Oost Nederland heeft Plan B Design een unieke portret fotoshoot op locatie mogen verwezenlijken. In het WTC gebouw te Arnhem is een afdeling van bijna 50 collega’s tijdens een seminar op de foto gezet. De foto’s zijn met en zonder achtergrond geleverd, tevens zijn de foto’s ook in zwart-wit toegezonden. Alle foto’s zijn zo bewerkt dat deze direct, zonder extra input, op het web voor verschillende doeleinden ingezet kunnen worden

Skills gebruikt

Photoshop

Lightroom