Chainresult opdrachtgevers

ERP selectie en implementatie, fusiebegeleiding, business consultancy

Projectmanagement, afstemming kritische processen, ERP selectie en implementatie 

Selectie en implementatie CRM en ERP  met productconfigurator, quality assurance blauwdruk

Herontwerp bedrijfsprocessen, ERP selectie en implementatie, project management

Realisatie TMS, identificeren planningsprocessen, organiseren master data management